تبلیغات
طراحی و ویرایش قالب وبلاگ
دسته بندی : کدهای منو ,


نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید

کد های زیر را قبل از
</head>
قرار دهید
<script type="text/javascript" src="http://up.nskin.ir/csstabs/jquery.js"></script>
<link type="text/css" href="http://up.nskin.ir/csstabs/style.css" rel="stylesheet" />

و کد های زیر را در هر جایی از قالب که میخواهید نمایش داده بشود

<div id="container">

<ul class="tabs">
<li class="http://bestemp.mihanblog.com/" rel="tab1">صفحه 1</li>
<li rel="tab2"> صفحه2 </li>
<li rel="tab3"> صفحه3</li>
<li rel="tab4"> صفحه4</li>
</ul>

<div class="tab_container">


<div id="tab1" class="tab_content">
         <p><img src="http://ups.night-skin.com/up-91-02/تنبتلاتدیذفبلرذسرشث.jpg"> <br />
         <strong>
         متن نمونه یک
         </strong></p></div><!-- /tab1 -->
   


<div id="tab2" class="tab_content">
       <p><a href="http://bestemp.mihanblog.com" target="_blank"><img src="http://ups.night-skin.com/up-91-02/ذسباسبلذییبر.jpg"></a> <br />
          <strong>
          متن نمونه دو
          </strong></p></div><!-- /tab2 -->
    
    
    
<div id="tab3" class="tab_content">
       <p><img src="http://ups.night-skin.com/up-91-02/شیسیصث.jpg"> <br />
          <strong>
          متن نمونه سه
          </strong></p></div><!-- /tab3 -->
    
    
    
<div id="tab4" class="tab_content">
       <p><img src="http://ups.night-skin.com/up-91-02/یبیقلفلالذشیبیب.jpg"> <br />
          <strong> آماده سازی توسط VAHID_ETMAM@YAHOO.COM -
        http://bestemp.mihanblog.com/ </strong></p></div><!-- /tab4 -->
    
</div>
</div>.......................................................


حالا کافیست متن و تصاویر را به دلخواه خود تغییر دهید و لذت ببرید
با تشکر VAHID_ETMAM@YAHOO.COM


برچسب ها : کد تب منو ساده برای وبلاگها , تب منو , کد تب منو ساده جدید برای وبلاگ , کد تب منو ساده برای بلگفا , کد تب منو ساده برای میهن بلاگ ,